Nastavení Scraping Camel

V této sekci vás provedeme návody, jak Scraping Camel používat.

1. Klikněte na aplikaci viz. obr. níže

screenshot app.mergado.com 2021.02.23 12 00 00

2. Zobrazení výpisu stránek

screenshot app.mergado.com 2021.02.23 12 12 37

3. Tvorba nové stránky

screenshot app.mergado.com 2021.02.23 12 17 531
 • Název webové stránky

  • Zde zadáte, jak chcete mít pojmenovanou vaši stránku.
 • URL webové stránky

  • Zde zadáte URL vašeho webu.
 • Počet stažení v daném intervalu (Toto nastavení, můžete později upravit)

  • Zde uvádíte kolik, stránek se má naráz zpracovávat za určitý časový úsek. Příklad 5.
 • Interval stažení stránek (Toto nastavení, můžete později upravit)

  • Zde určujete časový úsek stažení stránek. Příklad každých 500 ms se stáhne 5 stránek.

4. Verifikace domény a sitemap

screenshot app.mergado.com 2021.02.23 12 28 10

Abyste mohli používat Scraping Camel, je potřeba nejdříve ověřit, zda jste opravdu vlastníkem webu. Scraping Camel nabízí 3 možnosti ověření. Záleží na vás, které zvolíte.

screenshot app.mergado.com 2021.02.23 12 33 34

Po ověření domény, ještě zkontrolujte, zda se na webu vyskytuje soubor sitemap. Bez něho by aplikace nemohla fungovat

5. Nastavení elementů

screenshot app.mergado.com 2021.02.23 12 45 45
 • Regulární výraz

  • Zde můžete zadat regulární výraz. Příklad vzorového regulárního výrazu:

6. Dokončení nastavení

screenshot app.mergado.com 2021.02.23 12 56 35

Posledním krokem je pojmenovat váš exportní soubor.